Vad är bokföring?

Penna och papper kan behövas vid bokföringBokföring innebär att företaget redovisar sina ekonomiska händelser genom att föra anteckningar över sina olika affärstransaktioner. Bokföringsnämnden har bestämt att alla näringsidkare ska genomföra bokföring och dessutom att det ska utföras på samma standardiserade sätt. Det ska, så långt det går, utföras i datumordning. Näringsidkaren kan i viss mån välja att vara olika detaljerade i sin bokföring. Man kan nöja sig med att redovisa allt försäljning under ett försäljningskonto eller också kan man använda sig av flera olika försäljningskonton för att redovisa på ett mer detaljerat sätt. Hur detaljerad man än väljer att vara så måste varje ekonomisk händelse kunna bevisas med ett underlag som kallas verifikation. Alla dessa verifikationer ska vara numrerade och måste sparas i minst sju år. 

När man sammanställer räkenskaperna i till exempel viss årsredovisningen kallas det för redovisning och när ett räkenskapsår är slut gör man ett bokslut som innebär att avsluta bokföringen för den senaste tidsperioden som vanligtvis motsvarar 12 månader.

Förutom att lagen kräver att alla näringsidkare ska bokföra är det även en stor hjälp för dig som bedriver näringsverksamheten. På det sättet kan du själv följa upp verksamheten och styra den mot de mål som du själv ställt upp. Det finns dessutom fler som kan vara intresserad av din bokföring som till exempel dina leverantörer, banken och framför allt skatteverket.

Om man inte bokför på det sätt om lagen kräver kan kan straffas med upp till två års fängelse.

 

bokföringlandskrona.se kan du läsa mer.

7 olika bokföringsbegrepp

  • Huvudbok

  • Grundbok

  • Upplupen kostnad

  • Upplupen intäkt

  • Förutbetald kostnad

  • Förutbetald intäkt

  • BAS-kontoplan

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *