Fettsugning med laser

Fettsugning med laser, eller laserlipolys som det kallas på läkarspråk, är en raffinerad fettugningsmetod som använder laser för att mjuka upp och smälta ner fettet innan det sugs ut ur kroppen.

Traditionell fettsugning, där man använder ett metallrör för att slå loss fettcellerna från hud och muskler, har den negativa sidoeffekten att det tar lång tid för kroppen att läka helt och det kan vara smärtsamt under behandlingen för patienten. Hud och vävnad tar mycket skada av den hårda behandlingen och det finns även en ökad risk för ärrbildning vid traditionell fettsugning. Läkare och forskare valde då att utveckla en ny metod, laserfettsugning, som var mer skonsam för patienten och minskade läketiden markant. Inte bara gjorde laserbehandlingen att ingreppet blev mer skonsamt, den hjälpte även till med att strama åt huden kring det behandlade området och minskade på så sätt risken för lös hud.

Laserfettsugning fungerar på så sätt att en liten tråd förs in i det fettlager som ska behandlas. Tråden avger laserljus som alstrar energi och värme som leder till att fettcellerna, för att uttrycka sig förståeligt, smälter. Fettet blir till en oformbar vätska som lätt går att suga ut med munstycket.

Ingen onödig kraft krävs för processen och den drabbade vävnaden får lättare att läka. På grund av att behandlingen är såpass skonsam behövs ingen narkos vilket minskar riskerna för patienten. Vätskan som fettet omvandlas till kan man i små mängder låta vara kvar i kroppen då kroppens naturliga förbränningssystem efter en tid gör sig av med vätskan själv. Detta är dock inte att rekommendera vid större ingrepp eftersom det då kan bildas svullnad som skapar obehag för patienten.

Laserfettsugning har både sina för- och nackdelar, men många är nog eniga om att fördelarna väger över. Den främsta fördelen med laserfettsugning är att behandlingen är såpass skonsam och enkel. Ingen våldsam kraft behövs användas för att finfördela fettcellerna, ingen narkos behövs för att söva patienten och läketiden är betydligt kortare än vid traditionell fettsugning. Andra fördelar med behandlingen är att den hjällper till att strama åt huden kring det behandlade området samt att den ofta lämnar minimala spår efter sig i form av ärr eller ojämnheter.

Nackdelarna är få med kan vara märkbara ändå. Behandlingen kostar betydligt mer än en traditionell behandling och tar även längre tid att utföra. Det förekommer även begränsningar i mängden fett som går att ta bort vid varje behandling. Skaderisken är väldigt liten, men det förekommer en viss risk för bränn- och nervskador.

På sajten http://www.fettsugningstockholm.com/ hittar du en klinik där man bland annat arbetar med laserfettsugning.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *